Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist LauraFemale/Poland Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 50 Deviations 410 Comments 7,740 Pageviews
×

Newest Deviations

Watchers

Groups

:iconmangastyczni: :iconklubzbokow: :iconanime-manga-creation: :iconanime-illustrations:
W ten weekend, 10 maja prowadzę warsztaty z rysunku na tablecie w MBP nr 42 we Wrocławiu. Jacyś chętni?
Jeśli macie własne tablety - zapraszamy, bo na miejscu będzie tylko kilka.

Wydarzenie

AdCast - Ads from the Community

×

Donate

the-laureanne has started a donation pool!
25 / 2,500
Premium Membership ; A ;

You must be logged in to donate.
:iconcenturion030::iconjasperideon:

Comments


Add a Comment:
 
:iconspiralmaestro:
spiralmaestro Featured By Owner Aug 11, 2016
Happy Birthday!
Reply
:iconhappiu:
Happiu Featured By Owner Feb 13, 2016  Hobbyist General Artist
Dziękuję ślicznie za łocza! ! Let me hug you! 
Reply
:iconthe-laureanne:
the-laureanne Featured By Owner Feb 16, 2016  Hobbyist Digital Artist
Nie za ma co :)
Reply
:iconspiralmaestro:
spiralmaestro Featured By Owner Aug 11, 2015
Happy Birthday!
Reply
:iconcenturion030:
Centurion030 Featured By Owner Aug 11, 2015
Happy birthday!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply
Add a Comment: